Ako si Caila, forever Callalista ~ hero ko si God.

My new tumblr account:

http://cacaai.tumblr.com/

http://cacaai.tumblr.com/

http://cacaai.tumblr.com/

http://cacaai.tumblr.com/

http://cacaai.tumblr.com/

*Paki follow na lang po, di ko na gagamitin yung luma kung tumblr. :-) Long story. 

Posted
1 year ago
ianysus:

You are who you are. Nobody can outdo how you do everything the way you should do it as you. You look at yourself and what you should see is a person that is perfect just the way he is and forcing him to change into a person who is totally different from the person that he is. 
Don’t ever change for nobody. You know why? Because everyone has to appreciate someone as he is. From what he wears, how he looks, how he speaks, how he moves, how he acts, how he thinks and perceive, how he expresses and just his totality, his character and his attitude. Everyone should appreciate someone for who he is and also for who he is not. 
When someone wants you to change the person that’s you for someone who you’re so far from being, don’t. Don’t change who you are just because somebody told you to or somebody just wants you to. You can only change when you yourself have to. 

ianysus:

You are who you are. Nobody can outdo how you do everything the way you should do it as you. You look at yourself and what you should see is a person that is perfect just the way he is and forcing him to change into a person who is totally different from the person that he is. 

Don’t ever change for nobody. You know why? Because everyone has to appreciate someone as he is. From what he wears, how he looks, how he speaks, how he moves, how he acts, how he thinks and perceive, how he expresses and just his totality, his character and his attitude. Everyone should appreciate someone for who he is and also for who he is not. 

When someone wants you to change the person that’s you for someone who you’re so far from being, don’t. Don’t change who you are just because somebody told you to or somebody just wants you to. You can only change when you yourself have to. 

(via pusong-na-amnesia)

Notes
79
Posted
1 year ago
itlogko:

Seenzoned? Sa facebook? Masakit maseenzoned. Lalo na kapag nag-eexpect ka ng reply sa kanya, odi naman kaya sobrang importante ng sinabi mo at wala lang sa kanya. Bakit nga ba ito inimbento ng founder ng FB? Dahil ba sa kaartehan lang? O dahil gusto niya ipamukha sa mga taong… “WAG KA NA UMASA, HINDI KA REREPLYAN NIYAN.” 

itlogko:

Seenzoned? Sa facebook? Masakit maseenzoned. Lalo na kapag nag-eexpect ka ng reply sa kanya, odi naman kaya sobrang importante ng sinabi mo at wala lang sa kanya. Bakit nga ba ito inimbento ng founder ng FB? Dahil ba sa kaartehan lang? O dahil gusto niya ipamukha sa mga taong… “WAG KA NA UMASA, HINDI KA REREPLYAN NIYAN.” 

(via itloog)

Notes
178
Posted
1 year ago
Thankyou po sa pagbutas mama @bethblancia :-D #ear #piercing #me #teen

Thankyou po sa pagbutas mama @bethblancia :-D #ear #piercing #me #teen

Posted
1 year ago
Thankyou sa pagbutas mama @bethblancia :-D #ear #piercing #me #teen

Thankyou sa pagbutas mama @bethblancia :-D #ear #piercing #me #teen

Posted
1 year ago
Mamulamula. #ear #piercing #me

Mamulamula. #ear #piercing #me

Posted
1 year ago
We’re superrr. #teen

We’re superrr. #teen

Posted
1 year ago
Short or long? :-) #new

Short or long? :-) #new

Posted
1 year ago
Mamulamula. #ear #piercing #me

Mamulamula. #ear #piercing #me

Posted
1 year ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter